ESP w architekturze. Jak się go uczyć i jak nauczać?

ESP  w architekturz czyli angielski dla architektów. Angielski dla architektów jest uważany za jeden najbardziej zaniedbanych rodzajów ESP. Czego potrzebuje architekt i jakie ma priorytety językowe?

Tematyka

 • Rozmowy z potencjalnymi lub obecnymi klientami, dostawcami, partnerami biznesowymi i współpracownikami.
 • Czytanie przepisów, katalogów, czasopism i podręczników.
 • Pisanie e-maili, propozycji, raportów (np. raportów z postępów).
 • Zdawanie egzaminów i przystępowanie do stowarzyszeń zawodowych.
 • Prowadzenie prezentacji.
 • Rozmowy z inspektorami budowlanymi np. BHP.

Funkcje językowe wymagane w mowie

 • Język branżowo-zawodowy (ESP) w architekturze. Jak się go uczyć i jak nauczać?Negocjacje.
 • Odpowiadanie na pytania.
 • Wyjaśnienie, dlaczego coś się zmieniło.
 • Wyjaśnienie, dlaczego coś jest niemożliwe.
 • Odpowiadanie na reklamacje.
 • Pytanie o więcej informacji.
 • Dokonywanie ustaleń.

Słownictwo

 • Rodzaje budynków.
 • Części budynków i ich typy.
 • Język branżowo-zawodowy (ESP) w architekturze. Jak się go uczyć i jak nauczać?Materiały budowlane i wykończeniowe.
 • Etapy procesu wykończenia budynku.
 • Czynności, które wykonują architekci.
 • Rzeczy, których używają w swojej pracy.
 • Słownictwo związane z przepisami np. prawa budowlanego.
 • Barwa i kształt.
 • Wykończenie.
 • Pozytywne i negatywne przymiotniki opisujące budynki i reakcje ludzi.
 • Czynności, które ludzie wykonują w budynkach.
 • Finanse i zarządzenie nieruchomościami.
 • Style i trendy architektoniczne.

Gramatyka

Gramatyka języka ESP w architekturze nie różni się od gramatyki ogólnej. Jednakże architekci mogą bardziej potrzebować wyrażeń czasu i konstrukcji czasu przyszłego.

Do ciekawych tematów związanych z architekturą należą:

 • Zdrowie i bezpieczeństwo.
 • Jak sprzedać drewniany dom w Wielkiej Brytanii i murowany w Japonii?
 • Najpiękniejsze i najbrzydsze budynki.
 • Wpływy w architekturze.
 • Wpływ różnic kulturowych w architekturze.
 • Podobieństwa kulturowe.
 • Rozpoznawanie wpływów historycznych.
 • Odrodzenie tradycyjnej architektury.
 • Ochrona dziedzictwa kulturowego.

Metodologia

Pokazywanie na migi

Uczestnik kursu naśladuje słowo, frazę lub zdanie, aż ich partnerzy odgadną, co to jest. Istnieje niebezpieczeństwo, że lekcje ESP prowadzone w ten sposób mogą być postrzegane przez dorosłych ludzi jako dziecinne. Tu pewnym ratunkiem jest stosowanie bardzo przydatnego słownictwa. Innym problemem jest mała ilość rzeczowników słów w architekturze, które można udawać. Ale sprawa inaczej się ma w przypadku czasowników np.. czynności wykonywane przez architektów.

Obrazki i piktogramy

Rysowanie to czynność naturalna dla architektów. Kursanci mogą rysować czynność lub przedmiot na czystym papierze lub tablicy. Pewnym ryzykiem tej metody w tej grupie zawodowej jest to, że architekci mają tendencje do perfekcjonizmu a zatem będą się starać rysować powoli i bardzo dokładnie. Dlatego najlepiej zadać zadanie narysowania czegoś i dodać przymiotnik i poprosić np.. o narysowanie np. „krzywego budynku”.

Definicje

Można poprosić kursantów o wyjaśnienie, o jakim słowie lub frazie myśli partner i ciągnąć to tak nie zgadną. Ta technika działa dobrze w przypadku słownictwa niewymagającego rozbudowanych wyjaśnień .

Różnice i podobieństwa między obrazami

Ta aktywność odbywa się w parach i polega na opisywaniu różniących się obrazków. Można użyć zdjęć dwóch etapów budowy tego samego budynku lub zdjęcia budynku przed i po remoncie.

Dyktowanie listy

Nauczyciel ESP odczytuje listę słów i dokonują kategoryzacji słyszanych wyrazów i szukają podobieństw.

Burza mózgów

Kursanci są podzieleni na grupy. Są dzieleni na zespoły i następnie otrzymują karteczkę z napisaną kategorią słownictwa. Ich zadaniem jest znaleźć jak największą ilość wyrazów w określonym czasie. Dostają jeden punkt za każde słowo, którego nie wymyśliła inna grupa i pięć punktów za każdy którego nie ma na liście nauczyciela.

Jak najwięcej słownictwa

Można poprosić kursantów o zaprojektowanie super-wielofunkcyjnego budynku lub użycie jak największej liczby przymiotników negatywnych i pozytywnych w prezentacji na temat proponowanej renowacji budynku.

Kursy English for Specific Purposes

Kurs przygotowawczy do egzaminu VEC

Kursy angielskiego technicznego i egzaminy VEC

Kursy angielskiego naukowego i egzaminy VEC