BIZTECHESP
Oferta 02

Kurs przygotowawczy do egzaminu VEC

Why Learn a Second Language? (#9)

Co co egzamin VEC?

Kurs przygotowawczy do egzaminu VECGlobal village – w takim świecie żyjemy dzięki globalnej komunikacji i rozwojowi telekomunikacji. Świat otwiera przed ludźmi nieograniczone możliwości pracy na całej planecie i w każdej kulturze. Niestety wiąże się to z koniecznością nauki komunikacji w środowiskach międzynarodowych, multirasowych i multireligijnych. Do tego także dochodzi umiejętność komunikacji zawodowej i branżowej. Dodatkowo pracodawcy często domagają się poświadczenia znajomości języka angielskiego. Zdanie egzaminu VEC umożliwia otrzymanie zaświadczenia o jego znajomości i jest to egzamin branżowy a nie ogólny. Jest to egzamin międzynarodowy z zakresu języka angielskiego specjalistycznego ukierunkowanego zawodowo. Obecnie jest możliwość zdawania tego egzaminu aż z 65 zawodów i lista ta będzie się wydłużać. Jeśli jesteś zainteresowana lub zainteresowany nawiąż kontakt z BIZTECHESP.

BIZTECHESP prowadzi kursy przygotowawcze do egzaminów VEC. Są one przeprowadzane cztery razy w roku: w styczniu, marcu, czerwcu i październiku. Egzaminy te odbywają się w wersji papierowej lub komputerowej. Każdy egzamin trwa 60 minut i składa się z 5 części. Egzamin sprawdza: rozumienie ze słuchu, znajomość środków językowych (słownictwo zawodowo-techniczne), znajomość funkcji językowych, rozumienie tekstu pisanego, znajomość zasad konstruowania wypowiedzi pisemnej. Aby zdać egzamin i uzyskać certyfikat należy uzyskać minimum 50% punktów.

Poniżej prezentujemy listę zawodów i branż które są objęte egzaminem VEC.

Z jakich branż i zawodów prowadzi się językowe egzaminy VEC?
ARCHITEKTURA. BUDOWNICTWO.

 • Architektura
 • Budowa dróg i autostrad
 • Budownictwo ogólne
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIE

 • Business English
 • Prowadzenie sekretariatEgzamin VECu
 • Sprzedaż i marketing
 • Telefoniczne centrum obsługi klienta
 • Zarządzanie (dwa poziomy, dwa certyfikaty)

NAUKI TECHNICZNO-INŻYNIERYJNE

 • Elektronika
 • Inżynieria komputerowa
 • Inżynieria mechaniczna
 • Inżynieria ogólna
 • Inżynieria oprogramowania
 • Inżynieria środowiska
 • Zawód: Elektryk
 • Zawód: Mechanik samochodowy
GÓRNICTWO I PRZEMYSŁ WYDOBYWCZY –

 • Górnictwo ropy naftowej (dwa poziomy i dwa certyfikaty)
 • Górnictwo surowców metalicznych i niemetalicznych
Egzaminy VECTURYSTYKA. HOTELARSTWO I GASTRONOMIA

 • Gotowanie
 • Hotelarstwo i catering
 • Przetwórstwo żywności i zarządzenie restauracją
 • Turystyka – obsługa ruchu turystycznego
Egzaminy VECROLNICTWO I NAUKI LEŚNE

 • Inżynieria rolnicza
 • Leśnictwo
 • Rolnictwo
Egzamin VECINŻYNIERIA KOMPUTEROWA I OPROGRAMOWANIE. IT.

 • Informatyka i przetwarzanie danych
 • Inżynieria komputerowa
 • Inżynieria oprogramowania
 • Technologia informacyjna (IT)
USŁUGI FINANSOWO-UBEZPIECZENIOWE

 • Bankowość
 • Finanse
 • Księgowość
 • Ubezpieczenia
FRYZJERSTWO I KOSMETOLOGIA

 • Fryzjerstwo
 • Kosmetologia i zabiegi spa
NAUKI I TECHNIKA MEDYCZNA

 • Fizykoterapia
 • Medyczny ogólny
 • Pielęgniarstwo
 • Stomatologia
 • Zawód: Felczer (w USA i UK : Asystent lekarza)
 • Żywienie i dietetyka
Egzaminy VECSZTUKA I DESIGN. ZARZĄDZANIE MUZEAMI

 • Sztuka i design
ZAWODY PEDAGOGICZNE I OPIEKUŃCZE

 • Zawód: Nauczyciel przedszkola z językiem angielskim
 • Zawód: Opiekunka dziecięca (au pair)
Egzamin VECGOSPODARKA MORSKA

 • Przetwórstwo ryb i owoców morza
NAUKI SPOŁECZNE

 • Dziennikarstwo
SŁUŻBY MUNDUROWE I OCHRONA MIENIA.

 • Lotnictwo wojskowe
 • Marynarka wojenna
 • Ochrona mienia
 • Policja
 • Pożarnictwo
 • Wojskowość
ŚWIATOWE IMPREZY SPORTOWE. INSTRUKTOR FITNESS.

 • Sport i jego dyscypliny
 • Puchar świata w piłce nożnej
 • Światowe imprezy sportowe
 • Zawód: Instruktor fitness
Egzaminy VEC

STUDIA UNIWERSYTECKIE W JĘZYKU ANGIELSKIM

 • Przygotowanie językowe do studiów Master of Business Administration (MBA)
 • Przygotowanie językowe do studiów w krajach anglojęzycznych
NAUKI PRZYRODNICZE I ŚCISŁE.

 • Inżynieria środowiska
 • Nauki przyrodnicze i ścisłe (z elementami analityki laboratoryjnej)
 • Ochrona środowiska
Egzamin VECNAUKI PRAWNE I PENALNE

 • Prawo

 

Bardzo dokładną ofertę naszych specjalistycznych szkoleń można znaleźć w zakładce „ESP na Video” (menu po prawej #04) jak również na naszym kanale BIZTECHESP w serwisie YouTube.

 

Wciśnij przycisk Messengera.
Zadzwoń na 573 044 074.
Mailuj biztechesp@biztechesp.pl

Year
2021
Location
Wrocław