Jakie arabskie słowa zapożyczył język angielski? 

Arabski jest jednym z najstarszych, różnorodnych i pięknie kaligrafowanych języków. Posługuje się nim prawie 400 milionów użytkowników, co plasuje go wśród 5 najczęściej używanych języków na świecie. Jego wpływ na język hiszpański od czasów Maurów jest dobrze znany, ale mniej znane jest to, ile powszechnie używanych angielskich słów zostało w rzeczywistości zaczerpniętych z języka arabskiego. Angielski nie zapożyczył wszystkich słów bezpośrednio; w większości były filtrowane przez łacinę, turecki, francuski, hiszpański, niemiecki, włoski, a ich forma – a czasem znaczenie – uległa zmianie. Bardzo charakterystyczną cechą słów arabskich jest występowanie zachowanie arabskiego rodzajnika określonego „al”.

Oto lista najbardziej popularnych słów:

1. Zero
Europejczycy nie myśleli o „zerze” jako liczbie aż do czasu, gdy włoski matematyk Fibonacci przedstawił zero na początku XIII wieku. Nauczył się tego od kultury arabskiej w Afryce Północnej, gdzie dorastał. Wziął arabskie słowo sifr, oznaczające „pusty” lub „nic”, i zlatynizował je jako „zephyrum”. Z biegiem czasu wartość ta została nieco zmniejszona do włoskiego zera. Oczywiście oprócz koncepcji potrzebował sposobu na jej napisanie. Cyfry rzymskie nie miały zera, a poza tym nie nadają się do obliczeń dziesiętnych: znacznie trudniej jest zrozumieć zapis XX razy LXVII niż 20 razy 67. Zapożyczył więc cyfry także z języka arabskiego, dlatego typografowie nazywają te cyfry cyframi arabskimi.

2. Alcohol
Alkohol pochodzi z języka arabskiego. Słowo tak, ale napitek nie. W oryginale arabskim”al-kuhl” oznacza „the kohl”, czyli puder kosmetyczny do oczu. Powstał w procesie ekstrakcji minerału, a europejscy chemicy zaczęli używać alkoholu w odniesieniu do wszystkiego, co powstało w wyniku ekstrakcji lub destylacji.

3. Sugar
Mieszkańcy zachodu zawdzięczają wiele przyjemności arabskim handlarzom. Przywieźli oni cukier Europejczykom – najpierw Włochom i Francuzom, a od nich Anglikom. Wraz nim przywieźli słowo „sukkar”, które z kolei przejęli z sanskrytu sharkara.

4. Coffee
Angielskie słowo wzięło się z włoskiego caffè, które zostało zaczerpnięte z tureckiego kahve. Turecki ma to z arabskiego, qahwah. Do Europy Zachodniej trunek trafił także z Arabii (przez Włochy, przez Turcję); Arabia z kolei dostała go od Afryki Wschodniej. Polskie słowo „kawa” pochodzi od nazwy regionu Kaffa w Etiopii.

5. Orange
Pochodzące z Azji Południowej i Wschodniej pomarańcze były znane w sanskrycie jako „naranga”. Słowo to stało się potem perskim słowem „narang”, który stał się arabskim „naranj”. Arabscy handlarze przywieźli pomarańcze do Hiszpanii, co doprowadziło do powstania hiszpańskiej „naranji”. Potem przeszło do starofrancuskiego jako „un norenge”, a następnie do współczesnego francuskiego jako „une orenge”. Potem Anglicy przejęli to od Francuzów i używają słowa „orange” w kontekście owocu i koloru.

6. Candy
Anglicy otrzymali także cukierki z języka arabskiego. Od słowa „qand”, które odnosiło się do skrystalizowanego soku z trzciny cukrowej. Arabski pożyczył to z perskiego, który zapożyczył to z sanskrytu.

7. Syrup
Oczywiście, jeśli język arabski dał angielskiemu cukier i słodycze, dał mu także syrop. W tym przypadku oryginałem jest „sharab”, co odnosi się do napoju: wina, soku owocowego lub czegoś jeszcze słodszego.

8. Cotton
Bawełna nie pochodzi z Arabii, ale pochodzi między innymi z Indii oraz Ameryki Środkowej i Południowej. Mieszkańcy Zachodu prowadzili handel z kupcami z Arabii a Amerykanie i reszta Europy Zachodniej otrzymali to słowo z języka arabskiego – „qutn”.

9. Store
Angielski wziął to słowo z języka francuskiego (który obecnie używa „magasin” w odniesieniu do sklepu), który pochodzi z włoskiego „magazzino”, które pochodzi z arabskiego „makzin”.

10. Mattress
Europejczycy nie zawsze spali na dużych, miękkich i wyściełanych rzeczach. Pościel nie była szeroko stosowana. Ale to właśnie krzyżowcy nauczyli się kilku rzeczy z kultury arabskiej, a jedną z nich był pomysł spania na poduszkach. Arabskie słowo określające miejsce, gdzie zrzucono poduszki, to „matrah”, które pochodzi od „taraha”, „rzucać”. Do łaciny przeszło jako „materacium” lub „materatium”, a stamtąd przejęło go włoski i inne języki europejskie.

Inne arabskie zapożyczenia to:  admiral, adobe, alchemy, alcove, algebra, almanac, amber, apricot, arsenal, assassin, artichoke, aubergine, burnoose, caliber, carat, checkmate, elixir, gauze, gazelle, genie, giraffe, harem, hashish, henna, jasmine, kohl, lilac, lime, loofah, lute, mocha, monsoon, mummy, muslin, nadir, safari  (z języka arabskiego przez swahili), saffron, sequin, tamarind, tariff, typhoon, zenith.