BIZTECHESP
Oferta 02

Kursy przygotowawcze do egzaminów VEC

Co co egzamin VEC?Czym jest egzamin VEC?

Global village – w takim świecie żyjemy dzięki globalnej komunikacji i rozwojowi telekomunikacji. Świat otwiera przed ludźmi nieograniczone możliwości pracy na całej planecie i w każdej kulturze. Niestety wiąże się to z koniecznością nauki komunikacji w środowiskach międzynarodowych, multirasowych i multireligijnych. Do tego także dochodzi umiejętność komunikacji zawodowej i branżowej. Dodatkowo pracodawcy często domagają się poświadczenia znajomości języka angielskiego. Zdanie egzaminu VEC umożliwia otrzymanie zaświadczenia o jego znajomości i jest to egzamin branżowy a nie ogólny. Jest to egzamin międzynarodowy z zakresu języka angielskiego specjalistycznego ukierunkowanego zawodowo. Obecnie jest możliwość zdawania tego egzaminu aż z 65 zawodów i lista ta będzie się wydłużać. Jeśli jesteś zainteresowana lub zainteresowany nawiąż kontakt z BIZTECHESP.

BIZTECHESP prowadzi kursy przygotowawcze do egzaminów VEC. Są one przeprowadzane cztery razy w roku: w styczniu, marcu, czerwcu i październiku. Egzaminy te odbywają się w wersji papierowej lub komputerowej. Każdy egzamin trwa 60 minut i składa się z 5 części. Egzamin sprawdza: rozumienie ze słuchu, znajomość środków językowych (słownictwo zawodowo-techniczne), znajomość funkcji językowych, rozumienie tekstu pisanego, znajomość zasad konstruowania wypowiedzi pisemnej. Aby zdać egzamin i uzyskać certyfikat należy uzyskać minimum 50% punktów.

Poniżej prezentujemy listę zawodów i branż które są objęte egzaminem VEC.

Z jakich branż i zawodów prowadzi się językowe egzaminy VEC?
BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA
 • Język angielski w architekturze
 • Język angielski w budownictwie ogólnym
 • Język angielski w drogownictwie
Język angielski w architekturze Język angielski w budownictwie ogólnym Język angielski w drogownictwie

DZIENNIKARSTWO. PSYCHOLOGIA. PUBLIC RELATIONS
 • Język angielski w dziennikarstwie
FRYZJERSTWO I KOSMETOLOGIA
 • Język angielski w salonie piękności. Zabiegi spa
Język angielski w salonie piękności. Zabiegi spa
GÓRNICTWO. GÓRNICTWO ROPY I GAZU. GEOLOGIA
 • Język angielski w górnictwie surowców metalicznych i niemetalicznych
 • Język angielski w przemyśle naftowym
INŻYNIERIA KOMPUTEROWA. OPROGRAMOWANIE. IT. TELEKOMUNIKACJA
 • Język angielski w informatyce i przetwarzaniu danych
 • Język angielski w inżynierii komputerowej
 • Język angielski w inżynierii oprogramowania
 • Język angielski w technologii informacyjnej – IT
INŻYNIERIA MORSKA. RYBOŁÓWSTWO
 • Język angielski w rybołówstwie
LOGISTYKA. TRANSPORT OSOBOWY I TOWAROWY
 • Język angielski dla pracowników obsługi pokładowej
 • Język angielski dla taksówkarzy
 • Język angielski w logistyce
 • Język angielski w lotnictwie cywilnym
 • Język angielski w marynarce handlowej
Egzamin VEC
NAUKI MEDYCZNE I TECHNIKA MEDYCZNA
 • Język angielski dla dietetyków
 • Język angielski dla felczerów
 • Język angielski w medycynie (medyczny ogólny)
 • Język angielski w pielęgniarstwie i położnictwie
 • Język angielski w rehabilitacji medycznej
 • Język angielski w stomatologii
NAUKI PRAWNE I PENALNE
 • Język angielski dla prawników
NAUKI PRZYRODNICZE I ŚCISŁE
 • Język angielski w inżynierii środowiska
 • Język angielski w naukach ścisłych i przyrodniczych
 • Język angielski w ochronie środowiska


NAUKI TECHNICZNO-INŻYNIERYJNE
 • Język angielski dla elektryków
 • Język angielski w elektronice
 • Język angielski w inżynierii mechanicznej
 • Język angielski w inżynierii ogólnej
 • Język angielski w mechanice
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. ZARZĄDZANIE
 • Język angielski w biznesie
 • Język angielski w sprzedaży i marketingu
 • Język angielski w telefonicznym centrum obsługi klienta
 • Język angielski w zarządzaniu
 • Język angielski w zarządzaniu sekretariatem
ROLNICTWO I NAUKI LEŚNE
 • Język angielski w inżynierii rolniczej
 • Język angielski w leśnictwie
 • Język angielski w rolnictwie
SŁUŻBY MUNDUROWE I OCHRONA MIENIA
 • Język angielski w lotnictwie wojskowym
 • Język angielski w marynarce wojennej
 • Język angielski w ochronie osób i mienia
 • Język angielski w policji (z elementami prawa)
 • Język angielski w pożarnictwie
 • Język angielski w wojskowości

STUDIA UNIWERSYTECKIE W JĘZYKU ANGIELSKIM
 • Język angielski dla studentów kierunku MBA
 • Język angielski na uniwersytecie
ŚWIATOWE IMPREZY SPORTOWE. INSTRUKTOR FITNESS
 • Język angielski dla instruktorów fitnessu
 • Język angielski na mistrzostwach świata w piłce nożnej
 • Język angielski na światowej imprezie sportowej
 • Język angielski w różnych dyscyplinach sportu
SZTUKA I DESIGN. ZARZĄDZANIE MUZEAMI I KURATORSTWO
 • Język angielski w sztuce i projektowaniu
TURYSTYKA. HOTELARSTWO I GASTRONOMIA
 • Język angielski dla kucharzy
 • Język angielski w gastronomii
 • Język angielski w hotelarstwie i cateringu
 • Język angielski w obsłudze ruchu turystycznego
USŁUGI FINANSOWO-UBEZPIECZENIOWE. BANKOWOŚĆ. NIERUCHOMOŚCI
 • Język angielski w bankowości
 • Język angielski w finansach
 • Język angielski w księgowości
 • Język angielski w ubezpieczeniach
ZAWODY PEDAGOGICZNE I OPIEKUŃCZE
 • Język angielski dla nauczycieli przedszkoli
 • Język angielski dla opiekunek dziecięcych

Bardzo dokładną ofertę naszych specjalistycznych szkoleń można znaleźć w zakładce „ESP na Video” (menu po prawej #04) jak również na naszym kanale BIZTECHESP w serwisie YouTube.

Wciśnij przycisk Messengera.
Zadzwoń na 573 044 074.
Mailuj biztechesp@biztechesp.pl

Year
2021
Location
Wrocław