BIZTECHESP
Oferta 06

Management English. Angielski biznesowy

Po co Ci Management English?

Stanie się skutecznym komunikatorem wymaga nauki, pracy i praktyki. Sukces menedżera zależy od umiejętności komunikacyjnych. Menedżer pracujący w środowisku międzynarodowym musi połączyć umiejętności językowe, komunikację branżową, świadomość międzykulturową oraz umiejętność zarządzania. Od nich zależy, czy menedżer zbuduje zespół i więzi z jego członkami i czy jego zespół będzie pracował w sposób harmonijny. BIZTECHESP proponuje następujące szkolenia na poziomie B2-C1:

Główne cechy kursów Management English

Kurs jest prowadzony ze specjalistycznego podręcznika wzbogaconego nagraniami audio napisanego przez międzynarodowego wykładowcę biznesu z ponad 30-letnim doświadczeniem. To nie tylko nauka języka.

Każdy kurs składa się z 8 części i z których każda jest podzielona na cztery odrębne sekcje:

  1. Dyskusja i słuchanie: dotyczą różnych obszarów międzynarodowego zarządzania i pracy zespołowej
  2. Umiejętności komunikacyjne: oprócz tak znanych tematów jak spotkania, prezentacje, negocjacji dodajemy też praktykę w zakresie zarządzania konfliktami, budowania zespołu oraz udzielania i otrzymywania informacji zwrotnych.
  3. Umiejętności zawodowe: autentyczne teksty autorów i przemyślenia nad zarządzaniem stanowią punkt wyjścia do refleksji i dyskusji między słuchaczami
  4. Kompetencje międzykulturowe: kładziemy nacisk na podnoszenie świadomości kulturowej, a następnie przykładowe studium przypadku.

Cztery kursy Management English

Management EnglishPrzywództwo – szkolenie obejmuje kształcenie umiejętności językowych i komunikacyjnych z zakresu budowania zespołu, kierowania i organizowania zespołów, definiowania ról, udzielania wsparcia, przekazywania i otrzymywania informacji zwrotnych oraz reprezentowania zespołu na zewnątrz.

Zarządzanie projektami – szkolenie obejmuje kształcenie umiejętności językowych i komunikacyjnych z zakresu zarządzania ludźmi biorących udział w projektach międzynarodowych, prowadzenia projektów, radzenia sobie z konfliktem, marketingu projektu i zakończenia projektu.

Zarządzanie zmianą szkolenie obejmuje kształcenie umiejętności językowych i komunikacyjnych z zakresu zarządzania zmianami, dyskutowania o potrzebie zmian, radzenia sobie z oporem, wywierania wpływu na ludzi oraz zagadnieniami kulturowymi.

Praca zdalna i zarządzanie zespołem z wykorzystaniem mediów elektronicznych – szkolenie obejmuje kształcenie umiejętności językowych i komunikacyjnych z zakresu komunikacji wirtualnej, pracy w grupach wirtualnych, pisania, budowania więzi, zarządzania różnorodnością oraz przywództwa.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą kursów mozna kontaktować  się z BIZTECHESP w następujący sposób: 

Wciśnij przycisk Messengera.
Zadzwoń na 573 044 074.
Mailuj biztechesp@biztechesp.pl

Management English

Year
2021
Location
Wrocław