Żargon stosowany w anglojęzycznym środowisku pracy warto poznać i używać. Istnieje wiele jego przykładów. Język angielski korporacyjny jest powszechnie używany podczas spotkań biznesowych ale typowego żargonu, czy żargonowych zwrotów też należy się nauczyć.

Oto przykłady żargonu korporacyjnego

 • land and expand – sprzedanie klientowi dobrego rozwiązania w celu przekonania go potem do kolejnych zakupów;
 • drink our own champagne – liderzy i pracownicy powinni używać tych samych produktów, które sprzedają swoim klientom;
 • end-user perspective – zastanowienie się, jak produkt będzie wyglądał i działał z perspektywy użytkownika końcowego;
 • heavy lifting – radzenie sobie z najtrudniejszymi aspektami projektu;
 • face time – spędzanie czasu z klientem, dostawcą lub członkiem zespołu twarzą w twarz a nie przez telefon lub wirtualnie;
 • hard copy – fizyczny wydruk dokumentu, a nie wersja elektroniczna;
 • no-call, no-show – sytuacja, w której pracownik, potencjalny klient lub sprzedawca nie pojawia się zgodnie z planem i nie dzwoni aby kogokolwiek o tym powiadomić;
 • cubicle farm – miejsce pracy zawierające wiele stanowisk pracy podzielonych ściankami działowymi (boxy);
 • win-win scenario – rozwiązanie problemu, którym wszystkie strony są w pełni usatysfakcjonowane;
 • desk job – siedząca praca biurowa nie wymagająca chodzenia lub stania;
 • kept in the loop – informowanie zainteresowanych stron o tym, co dzieje się z projektem lub planem;
 • pick the low hanging fruit – skupianie się na rzeczach, które będą niezwykle łatwe do osiągnięcia;
 • take this offline – omówienie czegoś w innym czasie i miejscu, na przykład w trakcie; prywatnej rozmowy można poruszyć temat dyskutowany na spotkaniu biznesowym;
 • it is what it is – rzeczy są, jakie są.

Żargon określający procesy i procedury

Żargon stosowany w miejscu pracy jest bardzo specyficzny. Prezentujemy wybór żargonowych słów i zwrotów związanych z tym aspektem języka biznesu.

 • big picture – krótki przegląd obejmujący kluczowe wyniki lub punkty bez większych szczegółów;
 • helicopter view – spojrzenie na projekt lub produkt z szerokiej perspektywy, zamiast skupiania się na szczegółach;
 • high-level – wyższy szczebel kierowniczy lub wykonawczy, skupianie się na szerokiej perspektywie, a nie na szczegółach;
 • get our ducks in a row – być dobrze przygotowanym lub dobrze zorganizowanym na coś co ma się wydarzyć; solidne przygotowanie się, efektywna organizacja;
 • hammer sth. out – dojście do porozumienia częśto po długiej dyskusji lub negocjacjach;
 • circle back – ponowne rozważenie podjętej wcześniej decyzji; ponowne rozważenie pomysłu który wcześniej został odłożony na półkę;
 • moving forward – czynić postępy w bieżących pracach, nawet jeśli pewne decyzje nie zostały jeszcze podjęte lub niektóre materiały są niedostępne;
 • parking lot issue – zauważenie, że trzeba się czymś wkrótce zająć np. odpowiedzieć na pytanie po spotkaniu;
 • put a pin in sth. – zapamiętanie, co wcześniej zostało zasugerowane, aby móc to później omówić;
 • ping me – prośba o kontakt za pośrednictwem dowolnego środka komunikacji w celu dalszej dyskusji;
 • all-hands meeting – spotkanie, w którym powinni uczestniczyć wszyscy pracownicy
 • to be at capacity – brak możliwości podjęcia się kolejnych zadań czy projektów, brak mocy przerobowej.

Żargon w mówieniu o kreatywności i innowacjach. 

Wiele biznesowych, bardzo modnych haseł związanych z kreatywnością stało się częścią zwykłej komunikacji w organizacjach na całym świecie. Oto przykłady:

 • blue-sky thinking – wizjonerski pomysł, który nie zawsze ma praktyczne zastosowanie;
 • brain dump – sesja burzy mózgów, podczas której wszystkie pomysły są mile widziane, bez oceniania;
 • boil the ocean – próba dokonania czegoś, co uważa się za niemożliwe;
 • think outside the box – myśleć kreatywnie w nadziei znalezienia czegoś unikalnego;
 • pushing the envelope – wyjście poza to, czego się oczekuje lub nawet uważa się za możliwe do osiągnięcia;
 • storyboard it – stworzenie przybliżonego szkicu tego, jak coś mógłby wyglądać, jeśli zostanie wdrożone;
 • testing the waters – przedstawienie pomysłu np. przez kierownictwo lub potencjalnych klientów w celu przekonania się czy jest wykonalny;
 • bleeding edge – opisuje systemy, urządzenia lub pomysły, które są tak nowoczesne, że wciąż mogą być rozwijane np. bleeding edge system;
 • change agent – przyjmowanie wiodącej roli we wdrażaniu zmian, nawet w świetle oporu wobec tych zmian;
 • buck the trend – przełamać trend i poszukać innego rozwiązania, a nie tylko podążać za modą i tym co aktualnie jest popularne;
 • game changer – coś tak wyjątkowego lub innowacyjnego, że zasadniczo zmienia sposób wykonywania czegoś lub myślenia;
 • paradigm shift – porzucenie starych sposobów myślenia i umożliwienie pojawienia się innowacji.

Żargon stosowany w miejscu pracy

Wszystkie powyższe przykłady żargonu w miejscu pracy to wyrażenia, ale nie każdy żargon składa się z wielu słów.

 • bandwidth – posiadanie czasu lub miejsca, żeby coś dodatkowo zrobić pomimo obciążenia inną pracą;
 • leverage – wykorzystanie czegoś, co działa na korzyść firmy, w celu stworzenia przewagi konkurencyjnej;
 • pivot – decyzja o odejściu od starej strategii na rzecz nowej, uzupełnienie już istniejącej;
 • vertical – konkretna branża, np. produkty skierowane do konkretnej branży czy grupy zawodowej;
 • scale – możliwość dostosowania np. danego produktu tak, aby można go dopasować do klientów o różnym poziomie potrzeb;
 • takeaways – wnioski, które można wyciągnąć przyglądając wyniki jakiś działań;
 • churn – oznacza utratę klientów; może również odnosić się do wysokiego poziomu rotacji pracowników;
 • empower – dać pracownikom możliwość decydowania o tym, jak należy wykonywać pracę;
 • stopgap – środek tymczasowy, który będzie stosowany do czasu znalezienia lepszego rozwiązania;
 • robust – potężne rozwiązanie, mocne i silne, przeciwieństwo funkcjonalności mininalnej;
 • scalable – coś, co można dostosować do pracy w firmach każdej wielkości lub o różnym poziomie potrzeb;
 • tailwinds – wykorzystanie impetu, który pojawia się, gdy pomysł lub produkt zaczyna zyskiwać po raz pierwszy
 • transparent – udostępnianie informacji i łatwy dostęp do nich osób zainteresowanych.

Kiedy usłyszymy te zwroty w świecie korporacyjnym, będziemy teraz lepiej rozumieć, co one oznaczają. Pamiętajmy jednaj, że każda firma i każda branża ma swój własny żargon i trzeba go znać aby się komunikować aby nie wyjść na laika.