Brexit a egzamin

31 stycznia 2020 Wielka Brytania opuściła Unię Europejską. Rząd królestwa opublikował listę zawodów niedoborowych i zapowiedział zmiany w polityce emigracyjnej. Od potencjalnych zainteresowanych pracą w zawodach niedoborowych w Wielkiej Brytanii jest wymagana potwierdzona znajomość języka angielskiego – co oznacza egzamin.  Tu egzamin VEC jest bardzo dobrym wyjściem z sytuacji. 

Wielka Brytania po Brexicie będzie wkrótce potrzebować osób wykonujących następujące zawody:

Branża: nauki ścisłe i przyrodnicze

 • Biolog
 • Biochemik
 • Fizyk

Branża: inżynieria i IT

 • Analityk biznesu, architekt i projektant systemów
 • Bioinformatyk
 • Informatyk
 • Inżynier ds. produkcji i procesów
 • Inżynier ds. projektowania i rozwoju
 • Inżynier-konstruktor samochodowy
 • Inżynier elektronik
 • Inżynier elektryk
 • Inżynier produktu
 • Inżynier kontroli i planowania jakości
 • Inżynier mechanik
 • Inżynier oprzyrządowania
 • Inżynier mechanik
 • Inżynier chemik
 • Inżynier ds. testów układów scalonych
 • Inżynier geotechnik
 • Inżynier systemów energetycznych
 • Programista i specjalista ds. tworzenia oprogramowania
 • Specjalista ds. bezpieczeństwa cybernetycznego
 • Specjalista projektowania i tworzenia stron internetowych
 • Specjalista technologii informatycznych i komunikacji

Branża: inżynieria lądowa i budownictwo

 • Architekt
 • Geofizyk
 • Hydrogeolog
 • Specjalista ds. kosztów i umów
 • Inżynier geolog
 • Spawacz rurowy

Branża: przemysł naftowy i gazowy

 • Geochemik
 • Geofizyk
 • Geolog
 • Likwidator odpadów przemysłu jądrowego

Branża: zawody medyczno-opiekuńcze i  terapeutyczne

 • Lekarz
 • Pielęgniarka
 • Psycholog
 • Weterynarz
 • Logopeda i terapeuta mowy
 • Ratownik medyczny
 • Technik radiologii
 • Pracownik socjalny
 • Terapeuta zajęciowy

Branża: biznes, finanse

 • Aktuariusz
 • Ekonomista
 • Statystyk

Branża: edukacja

Nauczyciele szkolnictwa średniego. Przedmioty: matematyka, fizyka. W brytyjskich szkołach obowiązuje również przedmiot znany jako Science. W założeniu ma on uczyć badania struktury i zachowania świata fizycznego i naturalnego poprzez obserwacje i eksperymenty.Uczniowie poznają biologię, chemię i fizykę.

Branża: zawody artystyczne

 • Artysta
 • Choreograf
 • Grafik
 • Producent
 • Muzyk (wykwalifikowani muzycy orkiestrowi, soliści)
 • Tancerz (wykwalifikowani tancerze baletu klasycznego i współczesnego)

Branża: gastronomia

 • Szef kuchni (nie dotyczy branży fast food)
 • Kucharz specjalista (Sous chef )

Link: Szukasz językowych kursów branżowo-zawodowych? Warto tu też zajrzeć. 

Grafika pochodzi ze strony: SmallBusinessPrices.co.uk

Kursy English for Specific Purposes

Kurs przygotowawczy do egzaminu VEC

Kursy angielskiego technicznego i egzaminy VEC

Kursy angielskiego naukowego i egzaminy VEC