BIZTECHESP

Gra w półsłówka i dwumowa w języku angielskim

Gra w półsłówka i dwumowa
27 sierpnia 2022
Dla nauczyciela i ucznia, English for Specific Purposes, Komunikacja, O co tu chodzi?

Półsłówka to rzucane w rozmowie pojedyncze słowa, niczego rozmówcy niewyjaśniające albo pojedyncze słowa zawierające jakąś aluzję. A czym jest dwumowa?

Przykłady dwumowy

Dwumowa jest całkowitym przeciwieństwem prawdy – jasnej i prostej. Dwumowa zniekształca słowa i wyrażenia w celu ukrycia prawdy. Na przykład, jeśli firma farmaceutyczna mówi „Istnieją drobne skutki uboczne” to zapewne chce stwierdzić „Ten lek może wywołać zawał serca” i właśnie używa dwumowy. To jest komunikacja pokrętna i zwodnicza.

Czym jest dwumowa?

Dwumowa oznacza fałszywe przedstawianie i zaciemnienie prawdy. Łączy sens i nonsens a osoba komunikująca się z nami w sposób świadomy usiłuje ukryć prawdziwe znaczenie tego co zostało powiedziane. W niektórych przypadkach dwumowa służy do złagodzenia wpływu tego co próbuje przekazać komunikator, ale najczęściej służy do zakamuflowania prawdy.

Rodzaje dwumowy

Istnieją różne rodzaje dwumowy i można z je klasyfikować jako eufemizmy, czy rozwlekłe wypowiedzi pełne niezrozumiałego żargonu (gobbledygook) Oto przykłady:

Dwumowa – przykłady eufemizmów w języku angielskim

Eufemizmy są rodzajem dwumowy, która ma na celu sprawienie by pewne zdarzenia i sytuacje wydawały się przyjemniejsze. Eufemizmy służą częściej do złagodzenia wydźwięku słów niż do ukrycia prawdy. Są wymijające, ale zwykle nie są złośliwe. Nazwanie czyjegoś domu „quaint” może być miłym sposobem powiedzenia „small”. Mówiący jest uprzejmy i nie zniekształca treści ani nie chce się od jakiejś ważnej prawdy odcinać. Istnieje wiele przykładów eufemizmów.

 • „alternative facts” zamiast „lies” or „misinformation”
 • „a bit shaky” zamiast „very poor quality”
 • „good effort” zamiast „that’s not right”
 • „ill-advised” zamiast „a terrible idea”
 • „he’s not the best driver” zamiast „he is a terrible driver”
 • „passed on” albo „passed away” zamiast „died” albo „dead”
 • „person of interest” zamiast „suspect in a crime”
 • „sleeping off a big night out” zamiast „passed out drunk”
 • „what an interesting flavor” zamiast „yuck, that is horrible”
 • „truth-challenged” zamiast „liar”
 • „working on getting caught up” zamiast „I’m behind with my work”

Dwumowa – przykłady stylu przeładowanego w języku angielskim

Język przeładowany, napompowany, nadmuchany, nadmiernie rozdęty, przeładowany mylącą terminologią, bez powodu mający brzmieć wyniośle, określany jest terminem „inflated language”. Czasami używa się takiego przesadnego języka, aby rzeczy wydawały się lepsze niż są. Osoba, która używa przesadnego języka, może próbować imponować innym i często ten styl jest używany w kampaniach marketingowych. Osoby starające się wpływać na opinię publiczną mają tendencję do używania terminologii w sposób skrajny, który nie jest do końca trafny.

 • „a splendiferous fantabulous vacation getaway” zamiast „a great place to vacation”
 • „amaze your friends with this incredible item” zamiast „you might want to buy this item”
 • „best meal ever” zamiast „really good food”
 • „concerned citizen dares to question authority” zamiast „citizen raises a question at City Council meeting”
 • „if the price was any cheaper, it’d be free” zamiast „it is affordably priced”
 • „it was a fantabulous experience” zamiast „I had a nice time”
 • „new and improved” zamiast „package redesign” albo „changed an ingredient”
 • „once in a lifetime opportunity” zamiast „a great opportunity”
 • „right-sized serving” zamiast „there are few chips in the bag now, for the same price as before”
 • „shabby chic” zamiast „old and worn”
 • „the weight will just melt off” zamiast „this weight loss remedy could help you lose weight”

Dwumowa – przykłady żargonu w języku angielskim

Żargon to terminologia powszechnie używana w określonym zawodzie, branży lub w określonej grupie. Terminy te są znane i rozumiane tylko przez osoby z wewnątrz grupy, ale mogą też być dwumową gdy są używane przez innych. Istnieje wiele przykładów żargonu np.

 • „collateral damage” zamiast „multiple fatalities”
 • „detainee” zamiast „prisoner of war”
 • „enhanced interrogation” zamiast „torture”
 • „ethnic cleansing” zamiast „genocide”
 • „extrajudicial killing” zamiast „assassination”
 • „negative cash flow” zamiast „spending more than you make”
 • „negative patient outcome” zamiast „the patient died”
 • „pre-emptive strike” zamiast „unprovoked attack”
 • „reducing costs” zamiast „cutting salaries” lub”cutting jobs”
 • „tree hugger” zamiast „environmental activist”
 • „violent extremism” zamiast „terrorism”

Dwumowa w języku codziennym

Ludzie cały czas używają dwumowy i są na nią narażeni. W literaturze pięknej istnieję wiele przykładyów eufemizmów, więc uczniowie są na nią narażeni na lekcjach języka ojczystego i języków obcych. Żargon w miejscu pracy jest powszechny. W wiadomościach nieustannie stosowany jest żargon polityczny. Informacje podawane w wiadomościach lub udostępniane w mediach społecznościowych często używają napompowanego języka „żółtego dziennikarstwa”. Żółte dziennikarstwo to groteskowo udramatyzowana i przesadzona forma reportażu, która ma bezpośrednio odwoływać się do emocji czytelnika stosując chwytliwe tytuły pisane duzą czcnioną k krzykliwymi kolorami. Publikacje i praktycy żółtego dziennikarstwa wyrzucili przez okno wszelkie zasady wyważonego, uczciwego i obiektywnego przekazywania informacji.

Cele dwumowy

Cele dwumowy są różne. Ponieważ jest to ludzka taktyka działania to jest złożona i wieloaspektowa. Generalnie należy tego unikać. Przyjrzyjmy się niektórym podstawowym przyczynom stosowania dwumowy.

Bycie politycznie poprawnym

Weźmy na przykład całą taktykę „brutalnego ekstremizmu”. Magazyn „Federalist” opublikował artykuł na temat tego terminu, przytaczając go jako przykład dwumowy. Za dwumową kryje się główny motyw – oślepianie odbiorcy na prawdę i na rzeczywistość. „Brutalny ekstremizm” nie jest tym samym, co „zorganizowany terroryzm”, którego celem jest zaszczepienie wysokiego poziomu strachu i spowodowanie wielu śmierci.

Ukrycie braku eutuzjazmu 

Kiedy ktoś używa terminu „delikatnie używany” to jakie są szanse, że jest w tym szczery? Czy produkt jest tylko rochę używany? Czy jest na ostatnich nogach? Jeśli kupujesz używaną kurtkę Louis Vuitton a sprzedawca twierdzi, że jest delikatnie używana bo poprzedni właściciel miał ją tylko raz na sobie na otwarciu galerii sztuki, to jest to po inny sposób powiedzenia „nie jest zupełnie nowy”. Jeśli jednak mówimy o używanym samochodzie, który przegrzewawa się, ściąga, ma uszkodzone przewody i zajechany silnik to określenie „delikatnie używany” jest zafałszowaniem prawdy.

Zarabianie pieniędzy

Politycy używają dwumowy i to samo robią reklamodawcy. W rzeczywistości twórcy OxyContin użyli takiej ilości dwumowy, że popadli w wielkie kłopoty. Kiedy po raz pierwszy uruchomili swoją kampanię marketingową stwierdzili, że obawy związane z uzależnieniem od opioidów są „przesadzone”, a ich nowy lek na bazie opiatów jest „znacznie bezpieczniejszy niż inne alternatywy”. Dwumowa kosztowała firmę farmaceutyczną ponad 8 miliardów dolarów plus inne kary a sprawa sądowa zakończyła się zawarciem ugody w 2020 r.z Departamentem Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych.

Utrwalanie kłamstw

Kiedy dyrektor operacyjny firmy mówi, że „redukuje koszty” to można pomyśleć „Cholera, nie zobaczę już świeżo parzonej kawy”. Jednak jest prawdopodobne, że to określenie oznaczało zupełnie coś innego. Najczęściej „redukcja kosztów” zamienia się w zwolnienia, obniżki płac i utratę pozapłacowych korzyści z pracy. Gdyby ten pracodawca mówił prawdę, jego pracownicy mogliby lepiej przygotować się na straty finansowe czy nawet utratę pracy.

Pomyśl zanim użyjesz dwumowy

Jeśli kiedykolwiek znajdziesz się nad przepaścią i diabeł skusi do stosowania dwumowy – przestań! Czy na pewno chcesz użyć zaciemniających, wymijających treści, których odbiorca może nie zrozumieć? Używanie jednego lub dwóch eufemizmów, aby złagodzić moc wypowiedzi lub zabrzmieć grzeczniej, to jedno. „Muszę skorzystać z toalety” nie wprowadza nikogo w błąd ani nie ukrywa kłamstwa. To po prostu zaokrąglanie ostrych krawędzi. Jednak próba sprzedania komuś „delikatnie używanego” kawałka śmieci jest w swej sile dwojakie. Ilekroć masz do czynienia z sytuacją, w której czujesz, że dwumowa jest opcją, prawdopodobnie istnieje większy problem, który należy rozwiązać. Może lepiej byłoby przyjąć zimną, twardą prawdę. Zamiast tego naucz się prawidłowo używać retoryki jako narzędzia motywowania i przekonywania innych.

Inne linki:

1. https://www.biztechesp.pl/oferta/kursy-english-for-specific-purposes-szkolenia-angielski-lektoraty-biztechesp-blanka-myszkowska/
2. https://www.biztechesp.pl/oferta/kurs-przygotowawczy-do-egzaminu-vec-biztechesp-blanka-myszkowska/
3. https://www.biztechesp.pl/oferta/kursy-angielskiego-technicznego-i-egzaminy-vec-technical-english-bizetchesp-blanka-myszkowska/
4. https://www.biztechesp.pl/oferta/kursy-angielskiego-naukowego-i-egzaminy-vec-technical-english-bizetchesp-blanka-myszkowska/

Ostatnio opublikowane