Czy komunikacja biznesowa wpływa na procesy w firmach i ich wydajność?

Do czego komunikacja biznesowa jest potrzebna?

Sposób w jaki komunikujemy jest nawykowy i rzadko o niej myślimy i zatrzymujemy nad tym tematem. Przekłada się to również na komunikację biznesową. Firmy nie mają twarzy, ale pracownicy tych firm już tak. Firmy z zaangażowanymi pracownikami osiągają wyższą wydajność do 25% co przekłada się na wzrost  jej przychodów. Czym  jest komunikacja biznesowa  i jak wpływa na procesy w firmach? Jaki ma wpływ na ich wydajność?

Komunikacja biznesowa to proces wymiany informacji między osobami w firmie i poza nią. Skuteczna komunikacja biznesowa to sposób interakcji pracowników i kierownictwa w celu osiągnięcia celów organizacyjnych. Istota komunikacji biznesowej leży także w:

 • Prezentowaniu opcji/nowych pomysłów na biznes
 • Tworzeniu planów i propozycji (pisanie biznesowe)
 • Wykonywaniu decyzji
 • Osiąganiu porozumień
 • Wysyłaniu i realizacji zamówień
 • Udanej sprzedaży
 • Efektywnych spotkaniach

Cała zorganizowana działalność firmy opiera się na procesie komunikacji biznesowej. Może to być wszystko. Od komunikacji menedżerskiej po komunikację techniczną z dostawcami. Gdy komunikacja staje się niejasna,  struktura organizacyjna firmy może się rozpaść. Dane pokazują, że 60% specjalistów ds. komunikacji wewnętrznej jej nie kontroluje. Potencjalne przyczyny to brak wiedzy i brak umiejętności obliczenia  ROI (czyli return on investment, zwrot z inwestycji).

Rozważ to:

 1. Silna komunikacja biznesowa w firmie prawdopodobnie spowoduje większe zaangażowanie pracowników.
 2. Firmy z zaangażowaną siłą roboczą odnotowują 19,2% wzrost przychodów operacyjnych w okresie 12 miesięcy. Osoby z niskimi wynikami zaangażowania zarabiają o 32,7% mniej.
 3. O ile bardziej odniósłbyś sukces, gdybyś miał większe zaangażowanie pracowników?
 4. A jak zapewnić proces komunikacji biznesowej, który to umożliwi?

Rodzaje komunikacji biznesowej

Rozróżnijmy najpierw główne rodzaje komunikacji w typowej organizacji. Po pierwsze, mamy wewnętrzną komunikację biznesową. Wewnętrzna komunikacja biznesowa dzieli isę na:

 • Komunikację w górę – to każda komunikacja, która pochodzi od podwładnego do menedżera, lub od innej osoby w hierarchii organizacyjnej.
 • Komunikacja w dół (czyli komunikacja menedżerska) – wszystko, co pochodzi od przełożonego do podwładnego.
 • Komunikacja boczna (czyli komunikacja techniczna) – komunikacja wewnętrzna lub międzywydziałowa między współpracownikami

Kolejnym rodzajem jest zewnętrzna komunikacja biznesowa. Zewnętrzna komunikacja biznesowa to wszelkie wiadomości, które opuszczają biuro albo pochodzą od personelu wewnętrznego. Obejmuje kontakt z klientami, dostawcami lub wszystkim, co ma wpływ na markę firmy. Większość problemów w biznesie zaczyna się od niejasnej komunikacji. Gdy komunikacja zawodzi powoduje to, że zadania są wykonywane niewłaściwie lub wcale. Całą sztuką jest udzielanie informacji zwrotnych, korekt ludziom, którzy się do Ciebie zgłaszają, aby zyskać wiedzę i narzędzia, których potrzebują, aby lepiej wykonywać swoją pracę. Przekazywanie praktycznych informacji zwrotnych jest kluczową umiejętnością dla każdego na stanowisku kierowniczym. Nie bez znaczenia jest tu również komunikacja niewerbalna i mowa ciała. Spotkania i dyskusje, rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji są uważane za jedne z najważniejszych procesów w każdej organizacji. Wiąże się to z wyższym krytycznym myśleniem i lepszą technologią komunikacji.

Metody komunikacji biznesowej

Kiedy komunikacja biznesowa faktycznie ma miejsce, jest albo ustna, albo pisemna. Ponadto komunikacja odbywa się osobiście/twarzą w twarz lub zdalnie. Żadna  z tych form nie jest ani lepsza ani gorsza dla firmy  i sama w sobie i całkowicie zależy od kontekstu Komunikacja pisemna sprzyja produkowaniu „papierowych śladów” podjętych decyzji i działań, a także do układania strategii i planów.