Odpieranie kontrargumentów w trakcie rozmowy w języku angielskim stanowi spore wyzwanie i wymaga znajomości zaawansowanego słownictwa. Bez znajomości tych technik nie jest możliwe prowadzenie dyskusji o strategii, burzy mózgów, debat w tym dotyczących kwestii politycznych i społecznych.

Musimy też wzrócić uwagę na fakt, że  osoby mówiące po angielsku często tylko pozornie ulegają naszym argumentom tylko po to, aby potem przystąpić do obalania wszystkich naszych argumentów. Przykłady:

 • It’s true that … can be … . However, without …, you won’t be able to … .
 • While you might say that …, it’s important to remember that we … .
 • I agree with you that we need to … . On the other hand, I don’t feel we should … . 

Kiedy chcemy przedstawić swój punkt widzenia, dobrze jest najpierw przemyśleć i sformułować argumentację.

Nadaj problemowi formę i kształ… 

Nalezy zacząc od przedstawienia konkretnej jednej kwestii, którą chcemy obalić. Można używać ogólnych stwierdzeń lub mówić o konkretnych instytucjach czy osobach, którym chcemy się sprzeciwić. Oto kilka wzorców:

konkretna kwestia, instytucja  lub osoba + feel / think / believe / insist / that + opinia do odrzucenia

 • Some people feel that … .
 • Clark insists that we haven’t … .
 • The board of directors believes that … .

Zrób ustępstwo 

Można nawet pozornie ustępić przeciwnikowi, aby pokazać, że zrozumieliśmy sedno jego kontrargumentacji. Korzystając z tej formuły pokazujemy, że chociaż jeden punkt rozumowania przeciwnika jest prawdziwy, ale cały ogół rozumowania jest nieprawidłowy. Można to przedstawić następująco:

While it’s true / sensible / evident / likely that + dokładnie sprecyzowana korzyść lub argument,

 • While it’s evident that our …. , …
 • While it’s sensible to …., …

Although / Even though / Though it’s true that + opinia

 • Although it’s true that … , …
 • Even though it’s true that …, …

Alternatywną formą jest najpierw uznanie czyjeś racji w jednym zdaniu przez stwierdzenie, że zgadzasz się lub widzisz korzyści. Należy wtedy użyć:

I concede that / I agree that / I admit that

Odpierzyj kontrargument

Kiedy przyszedł czass, aby wyrazić swoją opinię można użyć sakich słów jak „chociaż” czy „aczkolwiek” (while, although) a następnie dodać swój najlepszy argument.

 • it’s also true / sensible / evident that + odparcie argumentu
 • it’s more important / essential / vital that + odparcie argumentu
 • the bigger issue / point is that + odparcie argumentu
 • we must remember / take into consideration / conclude that + odparcie argumentu

Przykłady:

 • it’s also evident that financial resources will always be limited.
 • the bigger point is that we do not have the resources to spend.
 • we must remember that standardized testing leads to rote learning. 

Jeśli ustepujemy w dyskusji jednym zdaniem należy zastosować słówka łączące lub zwroty, takie jak however, nevertheless, on the contrary, or above all aby pokreślić odrzucenie kontargumentu. Przykłądy:

 • However, we currently do not have that capability.
 • Nevertheless, we’ve succeeded in attracting more customers to our stores.
 • Above all, the people’s will needs to be respected.

Wyjaśnianie swojego punktu widzenia

Gdy odrzucamy jakieś argument, teorię, badania czy oświadczenia musimy dostarczyć dodatkową ilość dowodów i argumentów na błędy przeciwnika aby jeszce bardziej wzmocnić swój punkt widzenia. Można to zrobić następująco:

 • It is clear / essential / of utmost importance that + (opinion)
 • I feel / believe / think that + (opinion)
 • I believe that ….
 • I think that we need to ….
 • It is clear that ….