Podstawowa terminologia matematyczna jest istotnym elementem zgłębiania języka naukowego i technicznego. Dziś nauczymy się czytać po angielsku proste działania arytmetyczne. Jest to pierwsza z dwóch części tego tekstu.

1. Dodawanie (addition)

Przykład: 6 + 4 = 12
Jak to przeczytać po angielsku?
Czytamy: Six plus four equals twelve.

Wypowiadając równanie na głos, używamy słowa „plus”, a symbol „+” nazywamy znakiem „a plus sign”. Wynik równania dodawania nazywamy „sum”.

2. Równanie (equation)

Zwykle mówimy, że jedno wyrażenie „equals” się drugiemu, a symbol „=” nazywamy „equals sign”. Chociaż w języku angielskim dość często używa się słowa „equals”, dobrze jest również użyć liczby pojedynczej „is”. Na przykład dwa plus trzy to pięć. Każde zdanie matematyczne zawierające znak równości nazywa się równaniem.

Przykład: 2 + 3 = 5
Jak to przeczytać po angielsku?
Czytamy: two plus three is five

3. Brak równości (not-equals sign)

Przykład: 6 + 4 ≠ 13
Jak to przeczytać po angielsku?
Czytamy: six plus four is not equal to thirteen.

Symbol „≠” nazywamy „not-equals sign” i mówimy, że jedno wyrażenie „is not equal to …”

4. Odejmowanie (subtraction)

Przykład: 15 – 8 = 7
przeczytać po angielsku?
Czytamy: fifteeJak ton minus eight equals seven.

Ten rodzaj obliczeń nazywa się „subtraction”, czyli odejmowaniem jednej liczby od drugiej, aby uzyskać  różnicę, czyli „difference”. Wypowiadając równanie na głos, używamy słowa „minus”, a symbol „-” nazywamy „minus sign”. Należy pamiętać, że słowo „minus” nie jest używane do opisywania liczb ujemnych (w przeciwieństwie do liczb dodatnich). Na przykład trzy minus cztery to nie „minus one”, ale „negative one”.

5. Znak plus-minus (plus-minus sign)

Przykład: 4 ± 3 = 1 or 7
Jak to przeczytać po angielsku?
Czytamy: Four plus or minus three equals one or seven.

Symbol „±” nazywany jest znakiem plus-minus sign, a gdy jest używany w równaniu, mówimy, że jedna liczba „plus or minus” daje dwie możliwe sumy.

6. Mnożenie (multiplication)

Przykład: 5 × 2 = 10
Jak to przeczytać po angielsku?
Czytamy: Five times two equals ten. ALBO. Five multiplied by two equals ten.
Za multiplication sign, czyli znak mnożenia „×” można zastosować kropki (⋅) lub gwiazdki (∗).

7. Dzielenie (division)

Przykład: 21 ÷ 7 = 3
Jak to przeczytać po angielsku?
Czytamy: twenty-one divided by seven equals three.

Kiedy mamy do czynienia z dzieleniem, mówimy, że jedna liczba jest dzielona przez inną liczbę, aby uzyskać iloraz czyli quotient. Symbol „÷” nazywamy division sign, ale często używa się również ukośnika (/). Jeśli iloraz zawiera resztę czyli „remainder” mówimy„remainder” tam, gdzie jest „r”. Na przykład 22 ÷ 7 = 3r1 czytamy jako „twenty-two divided by seven equals three remainder one”.

8. Nierówność (inequality)

Przykład:18,5 > 18
Jak to przeczytać po angielsku?
Czytamy: Eighteen point five is greater than eighteen.

Symbol „>” jest czytamy „greater-than sign”, a symbol „<” czytamy jako „less-than sign”. Możesz także użyć „≥” lub „≤” i czytać je jako „greater than or equal to” lub less than or equal to”

9. Ułamek dziesiętny (decimal)

Przykład: 3.141
Jak to przeczytać po angielsku?
Czytamy: three point one four one

18.5 to ułamek dziesiętny (decimal) i zapisujemy go z kropką  użyta do zapisania tej liczby nazywana jest kropką dziesiętną (decimal point)

Kiedy mówimy na głos, zwykle używamy słowa „point”, po którym następuje ciąg pojedynczych liczb. Na przykład 3,141 będzie wymawiane „three point one four one”. Jednak przy prostszych liczbach często używa się ułamka takiego jak „five-tenths”.

Inaczej wygląda kwestia pieniadzy. Na przykład, jeśli coś kosztuje 5,75 USD, nie powiemy „five point seven five dollars”. Zamiast tego powiemy „five dollars and seventy-five cents” lub po prostu „five seventy-five.”

10. Przybliżenie (approximation)

Przykład: Π ≈ 3.14
Jak to przeczytać po angielsku?
Czytamy: PI is approximately equal to 3.14

Ten typ równania nazywa się przybliżeniem (approximation), w którym jedna wartość jest w przybliżeniu równa innej wartości. Symbol „≈” nazywany jest „approximately equal to”. Stosowane liter alfabetu greckiego w języku naukowym jest normalne ale niestety angielski ma tendencję do zmieniania wymowy tych liter. Na przykład litera π nie jest wymawiana /pi/ tak, ale raczej jako /paj/, tak jak w słowie „pie”.

Koniec części 1.