Podstawowa terminologia matematyczna jest istotnym elementem zgłębiania języka naukowego i technicznego. Dziś nauczymy się czytać po angielsku proste działania arytmetyczne. Jest to druga z dwóch części tego tekstu.

11. Stosunek (licznik, mianownik)

Przykład: 1 ÷ 3 = ⅓
Jak to przeczytać po angielsku?
Czytamy: One divided by three equals a third.

W ułamku, górna liczba jest nazywana licznikiem (numerator) , a dolna jest nazywana mianownikiem (denominator). Mianownik wymawiamy jak liczbę porządkową. Oznacza to, że ⅓ jest wymawiane jako „one third”. Wyjątkiem jest ½, która jest zwykle nazywana „a  half”, a nie „one second”. Podobnie ¼ można nazwać „a quarter”.

W przypadku wszystkich tych ułamków dopuszczalne jest użycie słowa „jeden” zamiast „a”, więc ½ można nazwać zarówno „one half ”, jak i „a half”. A jeśli licznik jest liczbą większą niż jeden, po prostu powiedz tę liczbę na głos. ¾ byłoby „three-fourths”, ⅖ byłoby „two-fifths” itd. Zwróć uwagę na użycie łącznika podczas zapisywania ułamka.

Z dowolnym ułamkiem można również po prostu powiedzieć, że jedna liczba jest „nad” drugą. Chociaż ⅖ można wymówić „two-fifths”, doskonale jest również powiedzieć „two over five”. W rzeczywistości, gdy mamy do czynienia ze zmiennymi (literami reprezentującymi liczby), jest to właściwie jedyny wygodny sposób na wyrażenie tego. Na przykład, x/y zostałoby powiedziane jako „x over y”, podczas gdy nikt nigdy nie powiedziałby „x-yth”.

12.Ułamek niewłaściwy (improper fraction)

Przykład: 2 ÷ 3 = 1½
Jak to przeczytać po angielsku?
Czytamy: two divided by three equals one and a half.

13. Procent (percentage)

Przykład: 20 × 40% = 8
Jak to przeczytać po angielsku?
Czytamy: Twenty times forty percent equals eight. ALBO. Forty percent of twenty is eight.

14. Działania wykładnicze  (exponential)

Przykład: 33 = 27
Jak to przeczytać po angielsku?
Czytamy:  Three cubed equals twenty-seven. ALBO. Three to the third equals twenty-seven. ALBO. Three to the power of three equals twenty-seven.

15. Potęgowanie (square root)

Przykład: √16 = 4
Jak to przeczytać po angielsku?
Czytamy: The square root of sixteen is four.

16. Liczby urojone (imaginary number)

Przykład: √(–4) = 2I
Jak to przeczytać po angielsku?
Czytamy: The square root of negative four is two 'i’.

17. Logarytm (logarithm)

Przykład: LOG28 = 3
Jak to przeczytać po angielsku?
Czytamy: Log base two of eight equals three.

18. Przez (per)

Przykład: 2m / 4s = 3m/s
Jak to przeczytać po angielsku?
Czytamy: Twelve meters divided by four seconds equals three meters per second.

19. Nieskończoność (infinity)

Przykład: 0 < X < ∞
Jak to przeczytać po angielsku?
Czytamy: X is greater than zero and less than infinity.

20. Silnia (factorial)

Przykład: 5! = 120
Jak to przeczytać po angielsku?
Czytamy: five factorial equals 120.

21. Równanie liczb (equation of those number)

Przykład: 5 × (4 + 3) = 35
Jak to przeczytać po angielsku?
Czytamy: five times the quantity of four plus three equals thirty-five.