Wasilij Smirnow – Michał I Wsiewołodowicz Święty w obozie Batu-chana w Saraju (1883).