BIZTECHESP
Oferta 02

Management English

Manegement skills (#3)

Stanie się skutecznym komunikatorem nie jest łatwe – wymaga nauki, pracy i praktyki. Sukces menedżera zależy od umiejętności komunikacyjnych. Menedżer pracujący w środowisku międzynarodowym musi połączyć umiejętności językowe, komunikację branżową, świadomość międzykulturową oraz umiejętność zarządzania. Od nich zależy, czy menedżer zbuduje zespół i więzi z jego członkami i czy jego zespół będzie pracował w sposób harmonijny. BIZTECHESP proponuje następujące szkolenia na poziomie B2-C1:

Przywództwo – szkolenie obejmuje kształcenie umiejętności językowych i komunikacyjnych z zakresu budowania zespołu, kierowania i organizowania zespołów, definiowania ról, udzielania wsparcia, przekazywania i otrzymywania informacji zwrotnych oraz reprezentowania zespołu na zewnątrz.

Zarządzanie projektami – szkolenie obejmuje kształcenie umiejętności językowych i komunikacyjnych z zakresu zarządzania ludźmi biorących udział w projektach międzynarodowych, prowadzenia projektów, radzenia sobie z konfliktem, marketingu projektu i zakończenia projektu.

Zarządzanie zmianą szkolenie obejmuje kształcenie umiejętności językowych i komunikacyjnych z zakresu zarządzania zmianami, dyskutowania o potrzebie zmian, radzenia sobie z oporem, wywierania wpływu na ludzi oraz zagadnieniami kulturowymi.

Praca zdalna i zarządzanie zespołem z wykorzystaniem mediów elektronicznych – szkolenie obejmuje kształcenie umiejętności językowych i komunikacyjnych z zakresu komunikacji wirtualnej, pracy w grupach wirtualnych, pisania, budowania więzi, zarządzania różnorodnością oraz przywództwa.

Wciśnij przycisk Messengera.
Zadzwoń na 573 044 074.
Mailuj biztechesp@biztechesp.pl