BIZTECHESP
Oferta 08

Kursy przygotowawcze do egzaminu VEC

Why Learn a Second Language? (#9)

Global village – w takim świecie żyjemy dzięki globalnej komunikacji i rozwojowi telekomunikacji. Świat otwiera przed ludźmi nieograniczone możliwości pracy na całej planecie i w każdej kulturze. Niestety wiąże się to z koniecznością nauki komunikacji w środowiskach międzynarodowych, multirasowych i multireligijnych. Do tego także dochodzi umiejętność komunikacji zawodowej i branżowej. Bardzo dokładną ofertę naszych specjalistycznych szkoleń można znaleźć w zakładce „ESP na Video” (menu po prawej #04) jak również na naszym kanale BIZTECHESP w serwisie YouTube.  

 

BIZTECHESP prowadzi kursy przygotowawcze do egzaminów VEC. Są one przeprowadzane cztery razy w roku: w styczniu, marcu, czerwcu i październiku. Egzaminy te odbywają się w wersji papierowej lub komputerowej. Każdy egzamin trwa 60 minut i składa się z 5 części. Egzamin sprawdza: rozumienie ze słuchu, znajomość środków językowych (słownictwo zawodowo-techniczne), znajomość funkcji językowych, rozumienie tekstu pisanego, znajomość zasad konstruowania wypowiedzi pisemnej. Aby zdać egzamin i uzyskać certyfikat należy uzyskać minimum 50% punktów.

 

Z jakich branż i zawodów prowadzi się językowe egzaminy VEC?
Nauki i zawody techniczno-inżynieryjne – inżynieria ogólna, inżynieria rolnicza, rolnictwo, inżynieria środowiskowa, nauka o środowisku, inżynieria komputerowa, computing, IT, inżynieria oprogramowania, architektura, budownictwo, drogownictwo, elektronika, inżynieria mechaniczna, zawód: elektryk, zawód: mechanik samochodowy.
Prowadzenie działalności gospodarczej i usługi prawno-finansowe – księgowość, bankowość, finanse, business English (ogólny), telefoniczna obsługa klienta, ubezpieczenia, prawo, zarządzanie (2 części), sprzedaż i marketing, prowadzenie sekretariatu.
Przemysł przetwórczy i wydobywczy – rybołówstwo i przetwórstwo owoców morza, przemysł spożywczy, górnictwo surowców naturalnych, górnictwo ropy naftowej (2 części), leśnictwo i gospodarka leśna.
Zawody usługowe i działalność artystyczna – sztuka i design, zawód: fryzjer i kosmetolog, zawód: kucharz, zawód: ochroniarz, zawód: taksówkarz, obsługa ruchu turystycznego, hotelarstwo i catering.
Zawody i nauki medyczne stomatologia, medycyna, pielęgniarstwo, żywienie i dietetyka, fizykoterapia, zawód: asystent lekarza.
Zawody pedagogiczne – zawód: nauczyciel przedszkola z językiem angielskim, zawód: opiekunka dziecięca z językiem angielskim (au pair).
Usługi transportowe – lotnictwo cywilne, obsługa pokładowa, logistyka, marynarka handlowa.
Nauki społeczne i humanistyczne – dziennikarstwo.
Służby mundurowe – lotnictwo wojskowe, wojskowość, pożarnictwo, marynarka wojenna, policja.
Sport i organizacja imprez masowych – sport (ogólnie), zawód: instruktor fitnessu, organizacja turniejów w piłce nożnej, organizacja ogólnoświatowych imprez sportowych.
Przygotowanie do studiów wyższych w krajach anglojęzycznych – MBA, studia uniwersyteckie.
Nauki ścisłe i przyrodnicze – analityka chemiczna

Wciśnij przycisk Messengera.
Zadzwoń na 573 044 074.
Mailuj biztechesp@biztechesp.pl