BIZTECHESP
Oferta 09

Gramatyka w mowie, technice i biznesie. Pisanie

Value Good Grammar! (#10)

Wyobraźmy sobie tors i tatuaż ze słynnym cytatem “Champions arent made in gyms, their made from something they have deep inside themselves a desire, a dream, a vision.” Poprawki będą bolały… Poprawna wersja tu (#10).

W średniowieczu gramatyka była jedną z siedmiu nauk wyzwolonych – septem artes liberales. Trzy z nich to nauki humanistyczne (trivium – stopień wstępny) a pozostałe cztery to nauki matematyczne (quadrivium – stopień wyższy). W skład trivium wschodziła gramatyka, retoryka i dialektyka zaś w quadrivium arytmetyka, geometria, muzyka i astronomia. Przez setki lat gramatyka służyła nie tylko do nauki języków, ale także uczyła dyscypliny umysłowej i wspomagała rozwój intelektualny.

Stosowanie prawidłowej gramatyki to gwarancja skutecznej komunikacji. To ona pozwala zminimalizować „efekt języka obcego” w trakcie np. spotkań międzynarodowych czy negocjacji. Gramatyka jest mechaniką języka. To system i też fundament komunikacji. BIZTECHESP posiada w swojej ofercie szkolenia z zakresu gramatyki ogólnej, biznesowej i tej stosowanej w mowie. Im więcej umiemy, tym bardziej możemy zwiększyć precyzję, wykrywać niejednoznaczności i wykorzystać bogactwo ekspresji języka. Bez gramatyki nasze mówienie i pisanie nie będzie logiczne, zrozumiałe i jasne. Gramatyka pomaga zrozumieć, jak łączyć wyrazy w spójne zdania i jak budować ze zdań akapity, które mają przekazać znaczenie. Posiadając tę wiedzę znacznie łatwiej jest organizować i wyrażać swoje myśli w mowie i na papierze. Błędy zabijają i kradną siłę przekazu, rozpraszają, osłabiają i są w stanie zamordować każdy biznes.

Interpunkcja to aspekt gramatyki, którego nie należy lekceważyć. Prawidłowo użyta, może wyjaśnić znaczenie. Z drugiej strony, brak prawidłowego użycia może spowodować zmianę znaczenia całego zdania. Interpunkcja działa również jako system oznakowania wskazując czytelnikowi gdzie się zatrzymać i co zaakcentować.

Zanim powiesz, że pisanie po angielsku nie jest Ci potrzebne, bo istnieje „dobry wujek translator” to zadaj sobie kilka pytań:

  • Czy Twoja firma już wyznaczyła standardy pisania w języku angielskim?
  • Czy Twój styl pisania jest skuteczny i otwiera Ci drzwi do globalnego rynku – czy jesteś skuteczny w pisaniu globalnym?
  • Jak Twój styl pisania odbierają przedstawiciele innych kultur?
  • Czy umiesz wykorzystać moc słów i wywierać wpływ? A czy wrażenie też?
  • Ile rodzajów raportów umiesz napisać?
  • Czy umiesz napisać raport ze spotkania?
  • Czy język jakiego używasz znajduje oddźwięk u odbiorcy?

BIZTECHESP pomaga wszystkim tym, którzy maja poczucie zastoju, braku rozwoju i nie są językowo samodzielni pomimo często wielu lat nauki. Taki stan może mieć bardzo wiele przyczyn a BIZTECHESP może pomóc zdiagnozować problem (np. osoba, która nie umie nauczyć się poprawnie mówić może mieć problemy ze słuchem). Pomożemy także przygotować się do egzaminów ogólnych (#8) i zawodowych specjalistycznych. Pracodawca grozi zwolnieniem, bo brakuje komunikatywności albo klient nie rozumie co mówimy lub piszemy? Masz problemy z akwizycją języka? BIZTECHESP może postarać się pomóc.

 

Wciśnij przycisk Messengera.
Zadzwoń na 573 044 074.
Mailuj biztechesp@biztechesp.pl