Kulturowa góra lodowa i jej dynamika

Czym jest dynamika kulturowa i kulturowa góra lodowa? Na dzisiejszym globalnym rynku zrozumienie dynamiki kulturowej góry lodowej jest ważniejsze niż kiedykolwiek. Dobre zrozumienie wpływów kulturowych może pomóc pracodawcom i menedżerom ds. zasobów ludzkich uniknąć podejmowania negatywnych działań przeciwko jednostkom na podstawie nieporozumień kulturowych.

Analogia kulturowej góry lodowej

Góry lodowe szczytują nad wodą, odsłaniając tylko niewielką część swojej całkowitej masy. Kultura jest podobna pod tym względem. Ludzie na początku widzą tylko niewielką część kultury danej osoby opartą na takich rzeczach, jak ubiór, wygląd, mowa, rytuały, powitania, muzyka, nawiązywanie relacji, sztuka lub tańce. Jednak te obserwacje to tylko ułamek kultury człowieka. Podobnie jak fizyczna góra lodowa, kulturowa góra lodowa zawiera podstawowe cechy pod powierzchnią.

Podstawowe wartości

Pod linią wodną kulturowej góry lodowej znajduje się wiele ważnych elementów. Obejmuje to idee, preferencje i priorytety, które składają się na indywidualne postawy i wartości. Podstawowe wartości kultury obejmują zrozumienie tego, co jest złe, a co słuszne, dobre i złe. Uczymy się o tym, jakie zachowanie jest akceptowalne i niedopuszczalne w społeczeństwie. Podstawowe wartości uczą dzieci i dorosłych o znaczeniu i przejawach uczciwości, szacunku i uczciwości. Mogą jednak wystąpić różne sytuacje, w których te wartości mogą być deklarowane lub interpretowane w różny sposób.

Interpretacja wartości podstawowych

W głębi kulturowej góry lodowej pogrzebana jest interpretacja podstawowych wartości. Zachowania ludzi mogą być lepiej zrozumiane i zinterpretowane, gdy osoby należące do danej kultury zachowują obserwowalne zachowania, takie jak zastosowanie słów, których ludzie używają do rozmowy, ton, wyznawanie zasady, maniery oraz sposoby komunikowania się z innymi. Inni ludzie interpretują te wartości obserwując jak ludzie zachowują się w swoim życiu zawodowym.

Zmiana podstawowych wartości

Chociaż ludzie mogą dorastać z naukami dotyczącymi podstawowych wartości, wartości te mogą z czasem ulec zmianie. Nowe doświadczenia i zmiany w poglądach kulturowych mogą kształtować podstawowe wartości danej osoby. Jednak te zmiany często nie następują szybko lub bez komplikacji. Wiele podstawowych wartości staje się częścią zewnętrznego wizerunku kultury dla innych. Często są one przekazywane z pokolenia na pokolenie i nadal wpływają na jednostki, które są częścią kultury. Podstawowe wartości mogą kierować, uczyć i wpływać na jednostki. Oprócz nauk, które jednostki otrzymują od swoich rodziców i tego, czego są nauczane w środowisku edukacyjnym, inne wpływy kulturowe obejmują media i uchwalane prawa. Czynniki te wpływają na normy społeczne i kształtują wyobrażenia danej osoby na temat tego, jak postrzegają świat i co decydują, ma dla nich znaczenie.

Zrozumieć kulturową górę lodową

Ludzie mogą być w stanie zobaczyć i opisać pewne aspekty kultury poprzez prostą obserwację. Mogą jednak rozwinąć lepsze zrozumienie głęboko zakorzenionych idei, badając czynniki kształtujące, zastanawiając się nad własnymi podstawowymi wartościami i analizując zaobserwowane podstawowe wartości członków kultury. Jednocześnie mogą być otwarci na pogląd, że poszczególne wartości mogą się różnić.

Warto obejrzeć i posłuchać.