Język funkcjonalny. Wyrażanie troski i empatii. Cz. 11

Język funkcjonalny. Wyrażanie troski i empatii. Cz. 11