Prowadzenie prezentacji nie należy do zadań łatwych. Zawsze zaczynamy od powitania gości i przedstawienia siebie. A co dalej? Czy wiemy jak proprowdzić i jakich wyrażeń użyć?

Powitanie

1. Good morning/afternoon/evening, everyone.
2. Welcome to [name of event].
3. First, let me introduce myself. I am [name] from [company].

Początek 

Po przedstawieniu jestemy gotowi zacząć mówić na zadany temat.

4. Let me start by giving you some background information.
5. As you’re aware, …

Zmiana tamatu i wprowadzenie nowych treści

6. Let’s move on to…
Przykład: Let’s move on to our second ….

7. Turning our attention now to…
Przykład: Turning our attention now to ………..

Dodawanie, rozwijanie i łączenie treści

8. I’d like to expand on…
Przykład: Now I’d like to expand on my point about….

9. Let me elaborate further.
10. As I said at the beginning, …
Przykład: As I said in the beginning, we’ll see …..

11. This relates to what I was saying earlier…
Przykład: This relates to what I was saying earlier about …

12. This ties in with…
Przykład: This ties in with the way we’ve…

Akcentowanie i przyciąganie uwagi

13. The significance of this is…
Przykład: The significance of this is, if …

14. This is important because…
Przykład: This is important because any effort we put in now …

15. We have to remember that …
Przykład: We have to remember that people are….

Odnoszenie się do informacji 

16. Based on our findings, …
Przykład: Based on our findings, 74% of our market is …

17. According to our study, …
Przykład: According to our study, 63% of …

18. Our data shows …
Przykład: Our data shows that more than 23% of men … .

Wyjaśnianie materiałów wizualnych

19. I’d like to illustrate this point by showing you…
Przykład: I’d like to illustrate this point by showing you a chart…

20. This chart shows a breakdown of …
Przykład: This chart shows a breakdown of the ingredients we use in our gluten-free products.

Przeformułowanie punktu widzenia

Czasami, aby podkreślić swój punkt widzenia, trzeba go wyrazić w sposób, który jest łatwiejszy do zrozumienia i zapamiętania dla odbiorców. Często wiąże się to z przeformułowaniem, uproszczeniem lub wyjaśnieniem poszczególnych punktów.

21. In other words, …

Przykład: In other words, we need to change….

22. To put it simply, …
Przykład: To put it simply, we’ll need you…

23. What I mean to say is …
Przykład: What I mean to say is that we …

Podsumowanie prezentacji

To już koniec prezentacji. Jeśli powieliśmy to teraz musimy to ładnie zakończyć. Możemy również mieć trochę czasu na pytania. Jeśli mamy czas na pytania, poprosimy odbiorców, aby je zadawali.

24. In conclusion, let me sum up my main points.

25. Thank you for your attention. Now I am happy to answer any questions you might have.