9. Asking for Opinions

– proszenie o opinię

Dziś prezentujemy dziewiąty z dziesięciu tekstów na temat funkcji językowych i będziemy uczyć się o tym jak się pytać i prosić o opinię. Proszenie o opinię jest bardzo często wymaganą funkcją językową na egzaminach językowych. Prezentujemy poziomowaną listę różnych zwrotów i wyrażeń.

Poziom elementarny (A2)

 • Do you think … ?
 • How do you feel about … ?
 • In your opinion, … ?
 • Please tell me your opinion on …
 • What do you think about … ?
 • What’s your opinion on … ?

Poziom niżej średniozaawansowany (B1)

 • Absolutely not.
 • Do you really believe/think that (…)?
 • I don’t agree at all.
 • I totally disagree.
 • That makes no sense (to me).
 • That’s (totally) wrong.

Poziom średniozaawansowany (B1/B2)

 • Can you give me your thoughts on … ?
 • Do you (dis)approve of … ?
 • Do you agree with the opinion that … ?
 • Do you have any views on … ?
 • Do you share the/my view that … ?
 • If I asked your opinion about … , … ?
 • If I said … , … ?
 • I’d like (to hear) your views on …
 • I’m sure you’d agree that …
 • What are your feelings about … ?
 • What are your views on … ?

Poziom wyżej średniozaawansowany (B2/B2+)

 • What do you reckon?
 • Any (initial) thoughts on … ?
 • Are people right in thinking … ?
 • Are you in agreement with … ?
 • Do you have any particular views on … ?
 • Do you have any thoughts on … ?
 • From your point of view, … ?
 • I know this is not your specialist subject, but …
 • I know you haven’t had long to think about this …
 • I know you haven’t had much time to think about this, but …
 • I’d be (very) interested to hear your views on …
 • What are your (first) thoughts on … ?
 • What would be your reaction if I said … ?
 • What’s your position on … ?
 • Would it be right to say … ?
 • Would you support the view that … ?

Poziom zaawansowany (C1/C2)

 • Am I justified in saying … ?
 • Am I right in thinking … ?
 • Any objections to the statement … ?
 • Are you convinced by the argument that … ?
 • Are you of the opinion that … ?
 • Does … tally with your experience?
 • I imagine you will have strong opinions on …
 • I’d guess your view on this is …
 • Is it in fact the case that … ?
 • What reaction do you have to … ?
 • What’s your take on … ?
 • Would I be right in assuming that you think … ?
 • Would I be right in saying … ?
 • Would I/it be wrong to say … ?
 • Would it be logical to say … ?
 • Would you have any problems with the statement … ?
 • Would … be a fair summary of your views on … ?
 • Would … be out of the question?
 • You strike me as someone who would hold the opinion that …

| Kolejna dziesiąta i ostania część ukaże się za miesiąc.

Kursy English for Specific Purposes

Kurs przygotowawczy do egzaminu VEC

Kursy angielskiego technicznego i egzaminy VEC

Kursy angielskiego naukowego i egzaminy VEC