„Język funkcjonalny” to język, którego używamy do wyrażania ściśle określonych komunikatów i przekazywania informacji takich jak np. udzielanie porad lub przepraszanie. Język funkcjonalny zazwyczaj używa ustalonych wyrażeń. W trakcie nauki języka zwłaszcza zawodowo-branżowego i komunikacji (mówienie) należy położyć na ten temat bardzo silny nacisk. Nasze listy słownictwa zostały spoziomowane od poziomu A2 – C1.

Dziś zaczynamy cykl 15 tekstów na temat funkcji językowych. Teksty są pogrupowane na następujące tematy:

 1. Giving Advice – dawanie porad i rekomendacji
 2. Making Requests – proszenie
 3. Apologizing – przepraszanie
 4. Giving Bad News – przekazywanie niepomyślnych informacji
 5. Agreeing – zgadanie się
 6. Disagreeing – nie zgadzanie się
 7. Disagreeing Strongly – kategoryczny brak zgody
 8. Offering – składanie ofert, proponowanie
 9. Asking for Opinions – pytanie o opinie.
 10. Giving Opinions – wydawanie opinii
 11. Wyrażanie troski i empatii
 12. Przerywanie rozmowy
 13. Odpieranie kontrargumentów.
 14. Prowadzenie prezentacji.
 15. Prowadzenie spotkań online

Dziś zaczniemy od tematu pierwszego czyli dawanie porad i rekomendacji.


1. Giving Advice. Dawanie porad i rekomendacji

Poziom elementarny (A2)

 1. (I think/I really think) you need to/must/should …
 2. How about …?
 3. It is usually a good idea to …
 4. My suggestion/advice is (to) …
 5. Why don’t you …?
 6. You could (try) …
 7. You probably/definitely/really should …

Poziom niżej średniozaawansowany (B1)

 1. Have you tried …?
 2. I (would) (strongly) suggest/advise that …
 3. If I was/were you, I’d …
 4. In my experience, … works really well.
 5. It’s generally best/a good idea to…
 6. One idea is to …
 7. One thing you could/should/have to do is …
 8. The best/most important thing (to do) is to …

Poziom średniozaawansowany (B1/B2)

 1. … might work.
 2. … would probably work.
 3. … (always) works for me.
 4. If I was/were in your place, I’d …
 5. If that happened to me/In that case/If I had that problem, I’d …
 6. My (main/personal) recommendation is/would be …
 7. You’d better …
 8. In this (kind of) situation, I (would) always recommend/advise …

Poziom wyżej średniozaawansowany (B2/B2+)

 1. (If I was/were) in that (that kind of) situation, I’d …
 2. Have you thought about …?
 3. If it was/were me, I’d …
 4. Make sure you (don’t) …
 5. The sooner you … the better.
 6. Whatever you do, …
 7. Your only option is to …
 8. You have no choice but to …

Poziom zaawansowany (C1/C2)

 1. … is worth a try.
 2. A (self-help) book I read recommends …
 3. A piece of advice from … that I’d like to pass on is to …
 4. A wise man once said …
 5. As the proverb says, …
 6. I can’t recommend … strongly enough.
 7. You should …, no doubt about it.
 8. It might be an old wives’ tale, but …

♣ Kolejna część druga ukaże się za miesiąc.

Kursy English for Specific Purposes

Kurs przygotowawczy do egzaminu VEC

Kursy angielskiego technicznego i egzaminy VEC

Kursy angielskiego naukowego i egzaminy VEC

Język angielski dla studentów kierunku MBA

Język angielski w agencji Public Relations