Czy wiesz jak napisać tekst specjalistyczny i jaka jest charakterystyka stylu technicznego? Znajomość cech tekstu technicznego jest bardzo ważna. Celem tego typu pisania jest wyjaśnienie złożonych tematów w sposób instruktażowy. Tego typu tekst techniczny można zobaczyć w instrukcjach i innych materiałach, które zawierają różne wskazówki. Poznanie cech stylu technicznego jest niezbędne jeśli chce się zbudować udaną karierę w branży „technical writing”.

Podstawowy cel pisania technicznego

Jak napisać tekst techniczny

Każdy rodzaj pisania ma swój cel. Niektóre formy służą do opowiadania historii, a inne do wyrażania opinii. Pisanie techniczne nie jest przeznaczone do żadnego z nich. Głównym celem pisania specjalistycznego jest dostarczenie czytelnikom złożonych informacji w sposób, który mogą zrozumieć i zastosować, nawet jeśli nie mają wiedzy na dany temat.

Pisanie specjalistyczne wyjaśnia, jak działa dany przedmiot, jak wykonać zadanie lub projekt.
Jest skierowane do czytelników szukających informacji na określony temat, na przykład jak obsługiwać komputer lub podać szczegółowe specyfikacje nowego leku. Teksty specjalistyczne muszą być jasne, zwięzłe i łatwe do śledzenia, zrozumienia dla czytelników z grupy docelowej. Są to kluczowe elementy skutecznego pisania technicznego.

Kluczowe cechy pisania specjalistycznego technicznego

Jak każda inna forma pisma ta forma ma pewne cechy, które odróżniają ją od innych rodzajów pisania. Bardzo różni się od pisania artykułów opiniotwórczych, esejów, prozy, literatury faktu czy beletrystyki. Dokumenty specjalistyczne są pisane w stylu biznesowym, a nie w stylu akademickim lub według zasad pisania kreatywnego. Cechy stylu teksty technicznego obejmują:

 • Jednoznaczność – tekst techniczny przedstawia informacje w sposób jasny, nie pozostawiając miejsca na nieporozumienia. Wymaga użycia jasnych, zwięzłych zdań.
 • Prostotę – tekst techniczny powinien byćt prosty; wymaga przekazywania informacji w sposób bezpośredni i bezpośredni, bez użycia środków literackich.
 • Precyzyjność – język używany w tekst technicznych powinien być bardzo precyzyjny, i dokładnie opisywać przedmioty i procedury.
 • Łatwość zrozumienia – należy unikać słów, których ludzie mogą nie rozumieć. Nie silimy się na elokwencję.
 • Denotacyjność – ten typ pisania opiera się na denotacyjnym znaczeniu słów, czyli ich obiektywnym znaczeniu. Należy to robić w celu unikania nieporozumień z powodu różnych interpretacji opartych na konotacjach.
 • Szczegółowość – tekst techniczny jest bardzo szczegółowy i zawiera wiele informacji, nie pozostawiając nic wyobraźni. Doskonałym przykładem pisania technicznego jest podręcznik opisujący daną tematykę możliwie najpełniej.
 • Strukturyzację – tekst techniczny jest bardzo uporządkowany. Musi mieć przejrzystą kompozycję, która ułatwi czytelnikom śledzenie tekstu i wykonywanie instrukcji krok po kroku.
 • Łatwość przeglądania i szybkiego czytania – dokumentacja techniczna powinna być zaprojektowana z myślą o przeglądaniu, aby czytelnicy mogli łatwo przejrzeć cały dokument i szybko znaleźć potrzebne informacje. Należy stosować opisowe nagłówki oraz dokładny spis treści ja jeśli trzeba indeksy.
 •  Skoncentrowanie na rozwiązywaniu problemów – dokumenty techniczne powinny być tworzone z myślą o rozwiązywaniu problemów. Czytelnicy korzystają z tych dokumentów aby dowiedzieć się, jak wykonywać określone zadania lub uzyskać informacje techniczne. Powinny być łatwe do zrozumienia i zorganizowane w sposób, do którego łatwo będzie się odwoływać, gdy pojawią się pytania.

Dokumenty wykorzystujące teksty specjalistyczne techniczne

Wiele rodzajów dokumentów jest napisanych technicznym stylem pisania. Pisma techniczne można znaleźć wszędzie. Są to na przykład:

 • podręczniki użytkownika – dokumenty zawierające instrukcje, takie jak podręczniki użytkownika, są doskonałym przykładem technicznego pisania. Kiedy czytelnicy otwierają instrukcję obsługi, ich celem jest uzyskanie informacji o produkcie z którego chcą korzystać efektywnie i prawidłowo.
 • raporty laboratoryjne – raporty laboratoryjne to kolejny przykład pisania technicznego. Głównym celem raportu laboratoryjnego jest wyjaśnienie działań w laboratorium.
 • wskazówki dojazdu – wskazówki dotyczące dojazdu można uznać za rodzaj pisma technicznego. Ich celem jest udzielenie instrukcji, jak przejść z punktu A do punktu B.

Inne formy to np. opis jak wykonać dane czynności ręcznie czy z użyciem techniki cyfrowej, opis funkcjonalności np. opis działania funkcji bluetooth. czy przewodnik po korzystaniu z laptopów.

Czy pisanie technicznych tekstów specjalistycznych jest dla wszystkich?

Ten rodzaj pisania może być bardzo trudny dla osób, które wolą kreatywne podejście do pisania. Pisanie techniczne wymaga skupienia się na faktach, informacjach i procedurach. Informacje czasem trudne do zrozumienia dla fachowców należy umieć napisać językiem łatwym do zrozumienia dla osoby bez specjalistycznej wiedzy.

Język angielski w informatyce i przetwarzaniu danych

Język angielski w inżynierii komputerowej

Język angielski w inżynierii oprogramowania

Język angielski w BHP przemysłowym

Język angielski w technologii informacyjnej – IT

Język angielski w przemyśle samochodowym

Język angielski w mechanice

Język angielski w elektronice

Język angielski dla elektryków

Język angielski w inżynierii nuklearnej

Język angielski w inżynierii elektrycznej

Język angielski w inżynierii mechanicznej

Język angielski w inżynierii przemysłowej

Język angielski dla serwisantów sprzętu medycznego