Czy intrawertykom jest ciężej uczyć się języka?

Czy intrawertykom jest ciężej uczyć się języka?