Pewien Chińczyk poszedł do sklepu chcąc kupić kurczaka. Niestety nie znał angielskiego słówka „chicken”. Zdesperowany złapał jajko i zapytał sprzedawcy ”Where mother?” Czy musiał by sobie tak radzić gdyby wcześniej wypił małą lampkę wina? Czy alkohol pomaga w nauce języka obcego? Co mówią badania?

Co wykazał eksperyment?

Badania wykazały, że alkohol pomaga mówić w językach obcych. Badania pokazują, że właśnie to należałoby robić co by lepiej mówić w tym języku obcym.

Badanie opublikowane w „Journal of Psycho-Pharmacology” zostały przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu w Liverpoolu, Uniwersytetu w Maastricht oraz King’s College w Londynie. Wyniki wskazują, że zdolność osób dwujęzycznych do mówienia w języku obcym poprawia się po spożyciu alkoholu – ale z umiarem.

Wyniki badań mogą się wydawać sprzeczne z utartym przekonaniem, że alkohol upośledza funkcje poznawcze i motoryczne a do nich zalicza się zdolność zapamiętywania i skupiania uwagi. Biorąc pod uwagę, że funkcje te są ważne w mówieniu w drugim języku, można się spodziewać, że alkohol z kolei osłabi zdolność mówienia w drugim języku. Z drugiej strony alkohol zwiększa pewność siebie, zmniejsza lęk i zmniejsza zahamowania, co ułatwia przezwyciężenie nerwowości i wahania się.

Cel badania

Celem badania było zbadanie tych sprzeczności. W eksperymencie wzięło udział 50 rodzimych użytkowników języka niemieckiego, którzy uczyli się języka niderlandzkiego na holenderskim uniwersytecie w Maastricht. Uczestników losowo przydzielono do grupy eksperymentalnej, która spożywała umiarkowane ilości alkoholu oraz do grupy kontrolnej, której zaserwowano napój bezalkoholowy. Następnie poproszono ich o odbycie swobodnej, 2-minutowej rozmowy z badaczem w języku niderlandzkim.

Rozmowy były następnie nagrywane i oceniane przez rodzimych użytkowników języka niderlandzkiego. Osoby te nie wiedziały, którzy uczestnicy badania spożywali alkohol. Uczestników badania poproszono także o samoocenę swoich wyników na podstawie tego, jak postrzegają swoją płynność mówienia.

Jak się okazuje alkohol nie miał wpływu na samoocenę uczestników, ponieważ nie byli oni ani bardziej pewni siebie ani bardziej zadowoleni ze swoich wyników niż ci, którzy pili napój bezalkoholowy. Zdaniem rodzimych użytkowników języka niderlandzkiego oceniających wypowiedzi uczestników badania miało to jednak wpływ na ich zaobserwowane wyniki. Ogólnie rzecz biorąc, rodzimi użytkownicy języka niderlandzkiego ocenili, że osoby z grupy „alkoholowej” mają lepszą płynność, a zwłaszcza lepszą wymowę, niż osoby z grupy kontrolnej.

Autorzy zwracają uwagę, że ilość alkoholu zbadana w tym badaniu była niewielka. Wskazali też, iż większe ilości mogą prowadzić do odwrotnych wyników. Doszli zatem do wniosku, że możliwe jest, że niska lub umiarkowana dawka alkoholu „zmniejsza lęk przed komunikacją w obcym języku”, a tym samym zwiększa biegłość w posługiwaniu się językiem.